Strona główna » Zwrot i odstąpienie od umowy

Zwrot i odstąpienie od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
VISIO S.C.
ul. Grabskiego 8
75-209 Koszalin

www.alpino24.pl
bok@alpino24.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………..………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………..
– Data …………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Przejdź do strony głównej